Bebeğinizin motor gelişimi, sosyal gelişimi ve dil gelişimini aşağıdan seçim yaparak öğrenebilirsiniz.
Görüntüle
16-17 Ay

Motor Gelişimi

 • Hafif yardımla tek ayağının üzerinde durabilir.
 • Geri yürür.
 • Tek elle tutunarak merdiven çıkar.
 • Çocuğunuz 17 aylıkken hala yürümüyorsa doktorunuza danışmakta fayda vardır.

Sosyal Gelişim

 • Öper.
 • Oyun olarak, bakım vereni etkilemek için yer değştirir.
 • Farkındalık gelişir.
 • Bu dönemde çocuğunuz etrafında gördüğü insanlara el sallar, ikili ya da çoklu oyunlar ve basit emir cümlelerini anlar.
 • Hayvan seslerini de taklit edebilir.
 • “Hayır” kelimesini sıklıkla kullanır.
 • İnatlaşma başlar. Doğru davranışlarını pozitif tavırlarla (kucaklama, öpme, gülümseme gibi) ödüllendirerek, yanlış davranışlarını düzeltebilirsiniz.

Dil Gelişimi

 • Basit emirleri anlar, “anneye getir” gibi.
 • Söylenildiğinde resmi gösterir.
 • 5-10 kelime kullanır.
 • “Hepsi bitti/gitti” gibi yarım cümleler kurar.
 • Çevresel sesleri taklit eder(hayvan sesleri gibi).
 • İstediği şeyin adını söyler.