Gastroözofajiyal reflü olarak da bilinen asit reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması olarak tanımlanabilir. Yemek borusunun mideyle birleştiği yerde bir kas halkası olan alt özofagus sfinkteri bulunur, bu sfinkter mide içeriği ve sindirim sıvılarının yemek borusuna geri kaçmasını engeller. Bebeklerde alt özofagus sfinkteri zayıf veya az gelişmiş olabileceğinden asit reflü oldukça yaygındır. Bu durum genellikle 4 aylıkken yoğunlaşır ve 12-18 aylıkken kendiliğinden geçer. Bebeklerde asit reflünün 24.aydan sonra da devam etmesi daha ciddi bir durum olan gastroözofajiyal reflü hastalığının (GÖRH) bir işareti olabilir.

Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir?

Bebeklerde asit reflü veya gastroözofajiyal reflü hastalığının en yaygın belirtileri kusma veya tükürme, ıslak geğirme veya hıçkırık, beslenmeyi red, yutma güçlüğü, kilo alımının durması, beslenme sırasında huzursuzluk, sırt bölgesinde anormal kavislenme, sık öksürük ve rahatsız uykudur.

Az ve sık besleyin.

Bebeklerin mide hacmi oldukça küçüktür, bir öğünde mide kapasitesinin üzerinde beslemek alt özofagus sfinkterine binen baskıyı artırarak mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını kolaylaştırır. Bu nedenle bebeğinizin reflüsü varsa öğünde verdiğiniz besin miktarını azaltın, besleme sıklığını artırın.

Bebeğinizi dik pozisyonda besleyin ve besledikten hemen sonra yatırmayın.

Asit reflü öğünlerden sonra meydana gelir ve yatay bir pozisyon mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını kolaylaştırır. Bu nedenle bebeğinizi dik konumda besleyin ve beslenmeden sonra en az 30 dakika dik pozisyonda durduğundan emin olduktan sonra yatırın. 

Sık sık gazını çıkartın.

Bebeğinizin reflüsü varsa hem beslenme sırasında hem de beslenmeden sonra gazını çıkartın. Mama ile beslenen bebeklerde her 30-60 ml’de bir, emzirilen bebeklerde ise meme ucunu her bıraktığında bebeğin gazının çıkartılması oldukça fayda sağlar.

Güvenli uykuya önem verin.

Reflüsü olan bebeklerin yataklarının baş kısmını yükseltmenin faydalı olabileceği düşünülmektedir ancak Amerikan Pediatri Akademisi (AAP)’ne göre bu uygulama etkili değildir ve bebeğin uyurken güvensiz bir pozisyona geçme olasılığını artırabilir. AAP, bebeklerin her zaman düz, sağlam bir yüzeyde sırt üstü uyumalarını önerir. Ayrıca Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) da bebeğin başını ve vücudunu tek bir pozisyonda tutmak için tasarlanan uyku pozisyonerlerini, bebek ölümü sendromu (SIDS) veya boğulma riski nedeniyle önermemektedir.

Doktor kontrolünü ihmal etmeyin.

Yaşam tarzı ve diyet değişiklikleriyle semptomlar hafifletilemiyorsa doktor kontrolünde ilaç desteği veya nadir de olsa cerrahi müdahale gerekebilir. Bu nedenle bebeğinizde reflü belirtileri gözlemliyorsanız mutlaka doktora başvurmalısınız.


Kaynaklar:

  1. Harris, J., Chorath, K., Balar, E., Xu, K., Naik, A., Moreira, A., & Rajasekaran, K. (2022). Clinical Practice Guidelines on Pediatric Gastroesophageal Reflux Disease: A Systematic Quality Appraisal of International Guidelines. Pediatric gastroenterology, hepatology & nutrition25(2), 109–120. https://doi.org/10.5223/pghn.2022.25.2.109
  2. Poddar U. (2019). Gastroesophageal reflux disease (GERD) in children. Paediatrics and international child health39(1), 7–12. https://doi.org/10.1080/20469047.2018.1489649
  3. Leung, A. K., & Hon, K. L. (2019). Gastroesophageal reflux in children: an updated review. Drugs in context8, 212591. https://doi.org/10.7573/dic.212591
  4. Moon, R. Y., & TASK FORCE ON SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (2016). SIDS and Other Sleep-Related Infant Deaths: Evidence Base for 2016 Updated Recommendations for a Safe Infant Sleeping Environment. Pediatrics138(5), e20162940. https://doi.org/10.1542/peds.2016-2940
  5. https://www.fda.gov/medical-devices/baby-products-sids-prevention-claims/recommendations-parentscaregivers-about-use-baby-products