Bebeklerin katı besinlerle beslenme yetenekleri, sinir, sindirim, boşaltım ve savunma sisteminin olgunlaşması ile ilişkilidir.

Altıncı aydan itibaren bebekler daha güçlü besinleri sindirebilecek mide-barsak ve sinir sistemi gelişimine ulaşmış olurlar.

Referans:

  1. Selimoğlu, M. A. (2014). Sağlıkta ve hastalıkta çocuk beslenmesi. Akademi Yayınevi, İstanbul.

Tamamlayıcı besinler 4. aydan (<17 hafta) önce verilmemeli, 6. aydan (>26 hafta) sonraya bırakılmamalıdır.

Referans:

  1. Pekcan, A. G. (2018). Tamamlayıcı Beslenme: Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme (ESPHGAN) Birliği Komitesi Görüş Raporu. Beslenme ve Diyet Dergisi46(1), 1-6.

Ek Gıdaya Erken ve Geç Başlamanın Dezavantajları

Erken başlanırsa;

Ek gıdaya erken başlama ile anne sütü verimi ve anne sütü verme süresi azalır.

Tamamlayıcı besinlerin besin değerleri anne sütüne göre daha düşüktür ve anne sütünün yerine geçemezler.

Ek gıdaya erken başlama sonucunda anne sütü ile beslenme süresinin kısalması, bebeğin anne sütünden yararlanmamasına neden olur.

Ek gıdaya erken başlanması ve anne sütü ile birlikte aynı öğünde kullanılması anne sütündeki demir, çinko gibi birçok besin ögesinin emilimini azaltır.

Geç başlanırsa;

Ek gıdaya geç başlanması sonucunda ise bebeğin büyüme ve gelişmesi duraksamakta, malnütrisyon (kötü beslenme) ve çeşitli vitamin mineral yetersizlikleri oluşmaktadır.

Ayrıca ek gıdaya geç başlama ile bebeğin çiğneme gibi yeme işlevlerinin gelişimi ile yeni tat ve yapıdaki besinlere alışması gecikmektedir.

Referans:

  1. Köksal, G., Özel, H.G. (2012). Bebek Beslenmesi. Sağlık Bakanlığı. 2.baskı. Ankara, 726:7-29.